vrouw/rug
 
Home : Contact : Privacy
 

Privacy Beleid

 

Voor wie
Dit privacy beleid geldt voor alle bezoekers en leden die de site Beauty Opportunities bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te begeven, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze niet aanvaardt, verzoeken we u deze site niet te raadplegen. Noteer dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Naleven van de wet op het privé-leven
Beauty Opportunities respecteert het privé-leven van de bezoekers van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan Beauty Opportunities worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw informatie- of afspraakaanvragen en bij uw inschrijvingen op onze evenementen. Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten die eigen zijn aan Beauty Opportunities en haar partners in de medische, esthetische en wellness sector.

Uw gegevens worden gebruikt :
1. voor ons administratief beheer van de afspraken
2. om u op de hoogte te houden van de gevraagde informatie en van het aanbod van onze diensten evenals deze van onze partners. De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de twee hierboven vermelde doelstellingen.

Links en inhoud van de site
De site Beauty Opportunities bevat links naar sites die geen deel uitmaken van Beauty Opportunities. Beauty Opportunities kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u.

De verspreide informatie op de site van Beauty Oportunities wordt geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. Beauty Opportunities kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang tot deze site kunnen voortvloeien, noch voor schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt Beauty Opportunities geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site.

Privacy Beleid  | Copyright Business Opportunities ©2004-09 | webmaster
Beauty Opportunities – Kasteelstraat 1, 2880 Bornem – België
Tel: +32 495 536 744 – Fax: +32 495 560 159 – E-mail: bo@bo4.biz
Al onze prijzen zijn BTW inclusief
BTW - Ondernemingsnummer: BE 0634 323 283
RPR/RPM Mechelen
Code voor statistieken zoals Addfreestats of Google Analytics